Sağlıkta E-İmza Mecburiyeti

Sağlıkta E-İmza Mecburiyeti

TİTUBB – Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’da e-imzayı sistemine aldı. TİTUBB güncelleştirildi ve 15 Nisan 2011 tarihinden itibaren de “güvenli elektronik imza” kullanılmaya başlandı. E-İmza sahibi olan firmalar, TİTUBB’e güvenle girme ve işlemlerini yapma hakkına kavuşuyor. TİTUBB, ilaç ve tıbbi cihaz pazarını şeffaf bir şekilde gösteren bir pazar. Alıcı ve satıcıyı buluşturan dev pazar diye de tarif etmek mümkün. İhalelere katılma ve teklif verme de e-imza ile olacak artık. TİTUBB ilaç ve tıbbi cihaz pazarına disiplin getirdiği gibi, sektörün yapılanmasını da sağladı. TİTUBB bilgilerine ulaşmak isteyen satıcı ve alıcı firmalar artık sisteme e-imza ile girebilecek ve bu da piyasanın güvenli bir şekilde işlemesini sağlayacak.

Suistimal ve yanılmalarında ortadan kalkmasını sağlayacak. e-devlet ve e-imza sistemlerinin kuruluş ve faaliyete geçiş sürecine önemli katkı sağlayan E-Tuğra Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kuran, devletin hantallıktan kurtulması hususunda e-devletin önemli rol oynadığını belirterek şöyle konuştu: “İnsanlar facebook ya da twitter üzerinden birbiri ile görüşüyor. Devlet ise bu iletişimin dışında kalmıştı. Kopukluk vardı yani. Ne devlet vatandaşına ulaşabiliyor, ne de vatandaş devlete. e-devlet işte bu kopukluğu ortadan kaldırdı. Ayrıca bu sistem vatandaşa devleti denetleme imkânı da verdi. E-imza ile herkes resmi işlerini prosedürlerden uzak daha kolay yapmaya başladı. Biz marka olarak her zaman rahatlık konseptinin üzerinden kullanıcılarımıza ulaşmaya çalıştık. E-imza kullanarak herkesin daha rahat şekilde işlerini hallede bilmelerinin önünü açtık. Şu an TİTUBB da e-imza uygulamasına geçti. Biz de marka olarak e-imzanın daha yaygın kullanımını sağlamak amacıyla üzerimize düşeni yapıp çeşitli kampanyalar uyguluyoruz. Amacımız kişiler veya kurumlar e-imza kullanarak işlerini daha güvenli halledebilsin. e-tuğra olarak hedefimiz her zaman güvenli ve hızlı olmak. Kişi ve kurumlar bize başvurduktan sonra ertesi gün e-imzasına kavuşuyor ve TİTUBB veri tabanına güvenle girmeye başlıyorlar.”