Dökümanlar Tür
Elektronik İmza Kanunu (no.5070) Kanun indir
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik indir
Elektronik İmza Kanunu Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik indir
Elektronik İmza Kanunu Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(2) Yönetmelik indir
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ Tebliğ indir
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ indir
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2) Tebliğ indir
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (3) Tebliğ indir
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (4) Tebliğ indir
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (5) Tebliğ indir
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (6) Tebliğ indir
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (7) Tebliğ indir
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (8) Tebliğ indir
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (9) Tebliğ indir
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği Yönetmelik indir
Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL, OCSP İstek Cevap Mesajları Profilleri TK Kararı indir
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Diğer indir
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Diğer indir
2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi – Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması Başbakanlık Genelgesi indir
2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi – Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Başbakanlık Genelgesi indir
2006/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi – Kamu Sertifikasyon Merkezi Başbakanlık Genelgesi indir
Ücretlerin Belirlenmesi (20.12.2006) TK Kararı indir
Güvenli e-İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları (11.06.2006) TK Kararı indir
Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri (18.04.2007) TK Kararı indir
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (18.04.2007) TK Kararı indir
Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Değişiklik (07.02.2012) BTK Kararı indir
İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar (06.06.2012) BTK Kararı indir
Nitelikli Elektronik Sertifika, SIL ve OCSP İstek Cevap Mesajları Profilleri Rehberinde Değişiklik (08.08.2012) BTK Kararı indir
Güvenli Elektronik İmza (20.03.2013) BTK Kararı indir