“e-tuğra” Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri
5070 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik ve tebliğ uyarınca, bireylerin elle atılan imzaya eşdeğer güvenli elektronik imza kullanımına olanak veren nitelikli elektronik sertifikaları kapsar.
Nesne Belirteci : 2.16.792.3.0.4.1.1.1

“e-tuğra” Standart SSL Sertifika İlkeleri
Sunuculara yönelik SSL sertifikalarını kapsar.
Nesne Belirteci : 2.16.792.3.0.4.1.1.2

“e-tuğra” Premium SSL Sertifika İlkeleri
Sunuculara yönelik SSL sertifikalarını kapsar.
Nesne Belirteci : 2.16.792.3.0.4.1.1.3

“e-tuğra” EV SSL Sertifika İlkeleri
Sunuculara yönelik EV SSL sertifikalarını kapsar.
Nesne Belirteci : 2.16.792.3.0.4.1.1.4

“e-tuğra” Kod İmzalama Sertifika İlkeleri
Kod imzalama işlemlerine yönelik sertifikaları kapsar.
Nesne Belirteci : 2.16.792.3.0.4.1.1.3

“e-tuğra” EV Kod İmzalama Sertifika İlkeleri
Kod imzalama işlemlerine yönelik sertifikaları kapsar.
Nesne Belirteci : 2.16.792.3.0.4.1.1.4