Devlette E-İmza Dönemi

Devlette E-İmza Dönemi

Devlette E-İmza Dönemi Başladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir ilki gerçekleştirerek bakanlıklar arasında elektronik ortamda yazışmayı ve E-İmza kullanımını başlattı.

Ömer Dinçer’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesiyle bakanlıktaki iş ve işlemlerde bürokrasinin azaltılması amacıyla uygulanan projelerden biri daha hayata geçti.

Bakanlık, ”e-Devlet” çalışmaları çerçevesinde ilk kez iki bakanlık arasında elektronik ortamda yazışmayı başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in, 23 Temmuz 2010’da İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a gönderdiği metinle uygulamanın ilk örneği gerçekleştirildi.

Böylece Türkiye’de ilk kez elektronik imzalı bir evrak iki bakanlığın sistemine girdi. Bu uygulamayla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir bakanlığa elektronik imza kullanarak her türlü yazışma ve evrak gönderimini yapabilir hale geldi.

Çalışma hayatı, sosyal güvenlik gibi alanlarda yaklaşık 72 milyonluk nüfusun tümüne doğrudan hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu ilk uygulamasının yaygınlaşmasıyla milyonlarca evraka ilişkin işlemler elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Uygulamayla, milyarlarca lira tasarruf edilmesi, bürokrasiden kaynaklanan engel ve engellemelerin ortadan kaldırılması, evrakın nerede, ne zaman, kim tarafından ve hangi gerekçeyle bekletildiğinin kendiliğinden denetim sistemiyle derhal anlaşılması, hizmetlerde verimlilik, hız, şeffaflık sağlanarak kalite standardının en yüksek seviyelere çıkarılması amaçlanıyor.

E-İmzalı İlk Yazışma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a gönderdiği e-imzalı ilk yazıda şunları kaydetti:

”Ülkemizin bilgi toplumu olma yolunda yürüttüğü e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ne çok büyük hız verecek ve güç katacak olan e-Çalışma Projesi, 26 Nisan 2010 tarihinde bakanlıklarımız arasında imzalanan protokolle başlatılmıştır. Protokol kapsamında İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştirilen Dokuman Yönetim Sistemi’ne ilişkin program ve uygulamaların bakanlığımıza uyarlanarak kazandırılmasına devam edilmektedir.

Bakanlığımızda ilk elektronik imzalı belgeler üç ay gibi kısa bir sürede üretilmiş, pilot olarak iş ve işlemlerimizde kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulama, çalışma hayatı başta olmak üzere istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında olumlu etkisini gösterecek, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerimizin kalite ve hızının artmasına olumlu katkıda bulunacaktır.

Ülkemizde iki bakanlık arasında güvenli elektronik imza ile yazılan ilk belge olma özelliğini taşıyan bu yazıyı size gönderme imkanı veren e-İçişleri Projesi yazılımlarını bakanlığımız ile paylaştığınız için teşekkür ediyor, başlattığımız e-Çalışma Projesinin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

E-İmza Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlıyor.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik ve benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter ve sembollerden oluşuyor.

Elektronik imza kavramı çok genel bir tanımı bulunuyor ve kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içeriyor.

Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösteriyor ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde ediliyor. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası olmuyor, bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları oluşturuluyor.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’ndaki ”elektronik imza” kavramı sayısal imzayı işaret ediyor.

Haberin Linki: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/devlette-e-imza-donemi-basladi-15423793