MERSiS – Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

MERSiS – Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

MERSiS – Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin vergi numarası ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir.

Projenin birinci aşamasında; ticaret sicilinde işlem gören ticari işletmeler, şahıs işletmesi, yabancı şirket Türkiye temsilcilikleri, sermaye şirketleri, kooperatifler ile dernek ve vakıflar. Bunlara ait işletmelere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bunlara ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemlerinin online yapılabilmesine imkan sağlayan merkezi veri tabanı oluşturulmaktadır.

BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

238 Ticaret Sicil Memurluğu’ndan Sicil Esas Defteri kayıtlarında yer alan gerçek veya tüzel kişiliklere ilişkin Şirket Türü. Unvan, Adresi, İl, İlçe, Faaliyet Durumu, Ticaret Sicil Numarası, Tescil Tarihi, Vergi Dairesi, Vergi No, Süresi, Tescil Tarihi, Şube Bilgileri. Şirket amaç ve konusu, Temsilcilerin TC Kimlik no, ad soyad, yetki süresi, yetki adı, ortakların TC kimlik numarası, ve sermaye miktarı, Firma acentası, ticaret sicil gazetesi bilgileri, noter bilgisi gibi bilgileri veri tabanında tutmaktadır.

Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan; Dernek Kütük Numarası, Dernek Adı, Dernek Vergi No, Adresi, Telefon, Faks, E-Posta, Dernek Kuruluş Amacı (metin bilgisi tutulacak) bilgileri. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Vakıf Kütük Numarası, Vakıf Adı, Adres, İl,İlçe. Telefon, Faks, E-Posta, Vakıf Türü bilgileri gibi bilgileri veri tabanında tutmaktadır.

Ürünlerimizi incelemek için tıklayın.