1. Bu taahhütnamede geçen;

a) “Sunucu” deyimi, E-Tuğra SSL sertifikasının yüklendiği üzerinde web, e-mail veya uygulama hizmeti sunan ve ağı yönetmek için kullanılan bilgisayar veya diğer cihazları,

b) “Sertifika Başvuru Sahibi” deyimi, E-Tuğra Sertifikası’na başvuran gerçek veya tüzel veya adi ortaklıkları,

c) “Kurum” deyimi, E-Tuğra Sertifikası’na başvuru yapan kurumu,

d) “Yetkili Kişi(ler)” E-Tuğra Sertifika Başvuru Sahibi adına yasal olarak yetkili olan ve bu taahhütnameyi Başvuru Sahibi adına imzalama yetkisi olan gerçek kişileri,

e) “E-Tuğra SSL Sertifikası” E-Tuğra SSL Başvuru Sahibi’nin başvurusu üzere E-Tuğra tarafından üretilen E-Tuğra SSL Sertifikasını,

f) “E-Tuğra Sertifikası” E-Tuğra Sertifikası Başvuru Sahibi’nin başvurusu üzere E-Tuğra tarafından üretilen E-Tuğra SSL veya KİS Sertifikası,

g) “Mühür” E-Tuğra SSL Sertifikasının yüklendiği Başvuru Sahibinin web sayfasında tıklandığında ve sayfa üzerinde dolaşıldığında, E-Tuğra web sayfasından doğrulama yapan ve Başvuru Sahibinin E-Tuğra SSL sertifikasını kullandığını gösteren dijital resim,

h) “E-Tuğra” Türkiye’de faaliyet gösteren bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.’yi,

i) “E-Tuğra dokümanları” E-Tuğra resmi web sitesinde yayınlanan E-Tuğra Sertifika İlkelerini(Sİ), E-Tuğra Sertifika Uygulama Esaslarını (SUE) ve E-Tuğra Başvuru Kılavuzlarını, ifade eder.

2. Başvuru Sahibi Yükümlülükleri ve Garantileri

Burada temsil ettiğim(iz) E-Tuğra Sertifika Başvuru Sahibi adına aşağıdaki tüm maddelerin yükümlülüğümüz olduğunu taahhüt ve beyan ederim/ederiz.

a) (Sertifika Kabulü) Sertifikayı kullanımına başlamadan önce sertifika içeriğinin doğrulunu ve bütünlüğünü kontrol eder.

b) (Sertifika Kullanımı) Sertifikayı yalnızca E-Tuğra SUE‘de ve varsa bu taahhütnamede listelenen ve belirtilen amaçlar için kullanabilir;

c) (Sertifika Kullanımı) Oluşturulan sertifikaları, sertifikada listelenen alan adını(adlarını) içeren sunucular üzerine kurmalıdır ve sadece Başvuru Sahibinin yetkili olduğu işler için kullanır;

d) Sertifikayı kullanabilmek için gerekli olan bilgisayar donanımı, iletişim donanımı ve yazılım gereksinimlerini sağlamakla sorumludur;

e) Sertifikayı kullanmak için gerekli olan yetkiyi ve/veya lisansa sahiptir;

f) (Gizli Bilgilerin Korunması) Sertifikaya ilişkin gizli kalması gereken bilgileri (sertifika içerisinde açık anahtar ile ilişkili Özel Anahtarı, her türlü  ilişkilendirilmiş aktivasyon verisi, donanım – şifre, token token vb.) korur ve bu konuda her türlü tedbiri alır. Herhangi bir sebebe dayalı olarak Sertifikaya ait gizli bilgilerin gizliliğinin yitirildiğini veya ele geçirildiğini düşünmesi durumunda E-Tuğra’ya acil olarak bilgilendirme yapmalıdır ve etkilenmiş olan Sertifikanın iptalini talep etmelidir;

g) (Bilgi Doğruluğu) E-Tuğra tarafından hazırlanan sertifikalar için, sertifika talebi esnasında verilen veya E-Tuğra tarafından istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak verir. Bu bilgiler E-Tuğra’nın ticari itibarını zedeleyecek, yasal olmayan ve kamu aleyhi bilgiler içermez;

h) (Sertifika Kullanımının Durdurulması) Sertifikaya ait özel Anahtar Şifresi çalındıysa veya çözüldüyse veya sertifikanın süresi doldu veya iptal edildiyse; sertifika bu sebeplerden iptal edildiyse veya kullanım taahhütnamesi ihlal olduysa sertifikayı ve ilgili özel anahtarı kullanmayı hemen bırakır;

i) (Bildirim ve İptal) Herhangi bir şekilde kullanım taahhütnamesinin ve kullanım koşullarının ihlali durumunda veya sertifika başvurusu sırasında E-Tuğra’ya bildirilen bilgilerde değişiklik olursa veya kesinlik yoksa veya Başvuru Sahibi tarafından bildirilmiş güvence ile uyuşmuyorsa veya sertifika içerisindeki, açık anahtar ile ilişkili Özel Anahtar’ın gizliliği ihlal olduysa E-Tuğraya hemen bildirir.

j) (Duyarlılık): E-Tuğra tarafından Özel anahtarın kaybı veya sertifikanın kötüye kullanımına yönelik tüm soru ve talimatlarını belirtilen süre içerisinde en kısa zamanda cevap verir.

k) (Onay ve Kabul). E-Tuğra’nın sertifika sahibinin bu taahhütname, SUE ve yasaları uymadığı konusunda net bir bilgiye sahip olması durumunda veya sertifikanın dolandırıcılık, sahtekârlık, kötü amaçlı yazılım yayma amaçlı kullanıldığını tespit edilmesi durumunda iptal edileceğini kabul eder.

l) Sertifikayı teslim aldığında ve kullandığında uygulanabilir olan tüm yerel ve uluslararası yasalara uyma zorunluluğu vardır. Başvuru Sahibi direk olarak veya dolaylı olarak herhangi bir sertifikayı ihraç edemez, devredemez. BAŞVURU SAHİBİ YASALARININ İHLALİ DURUMUNDA TÜM
SORUMLULUĞU ÜSTLENİR;

3. Genel Şartlar

a) E-Tuğra hizmetleri E-Tuğra dokümanları ile uyumlu olarak yürütülür.

b) E-Tuğra Sertifika Başvuru Sahibi’nin talebi üzerine veya E-Tuğra dokümanlarında belirtilen E-Tuğra sertifikasının iptalini teşkil eden durumlarda sertifikası iptal edebilir.

c) E-Tuğra Sertifika başvuru sırasında bildirilen bilgilerde eksiklik veya yanlışlık olması halinde E-Tuğra sertifikasını iptal etme, askıya alma veya başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

d) E-Tuğra, E-Tuğra dokümanlarında standartlara ve yönetmeliğe bağlı kalarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.