tr-TRen-US

E-İmzanızın dönüşüm kapsamına girip girmediğini kontrol etmek ve giriyorsa sertifikanızı değiştirmek için aşağıdaki butona tıklayınız.
İLGİLİ MEVZUAT NEDENİYLE ZORUNLU NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA 

(NES) DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİ HAKKINDA

Duyuru Tarihi : 01/08/2014

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 30 Ocak 2013 tarih ve 28544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile birlikte, 30.07.2013 tarihinden itibaren nitelikli elektronik sertifika (NES) üretiminde kullanılan SHA1 kriptografik özet algoritması kullanımdan kaldırılmıştır. BTK tarafından 19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan diğer Tebliğ değişikliği uyarınca, 30.07.2013 tarihinden öncesinde SHA1 kriptografik özet algoritması kullanılarak üretilmiş NES’lerin de son kullanım tarihleri 15.09.2014 olarak belirlenmiştir.

E-Tuğra NES değişim işlemleri 18.08.2014 tarihinde başlayacaktır. Bu kapsamda, 02.07.2013 tarihinden önce E-TUĞRA tarafından verilmiş NES’ler arasında geçerliliği 15.09.2014 tarihini aşan ve 16.08.2014 tarihinden önce iptal edilmemiş sertifikalar, SHA256 özet algoritmasıyla imzalanmış yeni sertifikalarla bir kereye mahsus ücretsiz olarak yenilenecektir.

Kapsam içinde yer alan NES’lerin üretim işlemleri, sertifika sahiplerinin https://yenileme.e-tugra.com.tr  web adreslerinden başvurmaları ile beraber 15.09.2014 tarihine kadar E-TUĞRA tarafından tamamlanacaktır. SHA-256 özet algoritmasına sahip yeni sertifikaların geçerlilik bitiş tarihi mevcut sertifikaların geçerlilik bitiş tarihiyle aynı olacaktır.

E-Tuğra tarafından uygulanacak NES değişim prosedürünün önemli noktaları şu şekildedir.

NES Değişim İşlemleri

NES değişim işlemi yine https://yenileme.e-tugra.com.tr web adresinden gerçekleştirilecektir.

ETuğraID (SafeSign) sürücüsüne sahip müşterilerimizinyeni sertifikalarını, https://yenileme.e-tugra.com.tr web sayfasında açıklanan işlem adımlarını izleyerek mevcut akıllı kartlarına (veya SIM kartlarına) yüklemeleri yeterli olacaktır.

NetID sürücüne sahip müşterilerimizin yeni sertifikalarını, https://yenileme.e-tugra.com.tr web sayfasında açıklanan işlem adımlarını tamamladıktan sonra adreslerine EtuğraID(SafeSign) sürücüsüne sahip akıllı kartlar gönderilecektir veya isteyen müşterilerimiz en yakın E-Tuğra Kayıt Biriminden teslim alabileceklerdir.

NES Değişim Süresi

15.09.2014 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan SHA-1 özet algoritmasıyla imzalanmış mevcut NES’ler, mevzuat gereğinceaskıya alınacak veya iptal edilecek ve bu tarihten sonra kullanılmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle NES kullanımına devam etmek isteyen müşterilerimizin NES değişim işlemini kendilerine ulaşan bilgilendirme mesajlarından sonra zaman yitirmeden yapmaları, 15.09.2014 tarihinden sonra e-imza işlemleri için NES kullanamamak nedeniyle mağdur olmamaları açısından büyük önem arz etmektedir.Diğer taraftan, 15.09.2014 tarihine kadar NES değişimi yapmamış müşterilerimiz,işlem tarihinde sertifikanın son geçerlilik tarihinin aşılmamış olması ve mevcut sertifikanın geçerlilik bitiş tarihinin geçmemiş olması kaydıyla, daha önceden gönderilen mesajdaki https://yenileme.e-tugra.com.tr web adresine bağlanarak NES değişim işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

Konuya ilişkin her türlü soru ve iletişim için https://yenileme.e-tugra.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

Gönderilen bilgilendirme ve hatırlatma mesajlarına karşın, NES değişimini 15.09.2014 tarihine kadar yapmamış müşterilerimizin bu tarihten sonra mevcut sertifikalarının geçersiz olacağını,bu nedenle doğabilecek herhangi bir hak kaybından veya mağduriyetinden sorumlu tutulamayacağımızı siz değerli müşterilerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.