tr-TRen-US

HABERLER

11 Eylül 2013 Çarşamba

Tüm E-Tuğra Sertifika Sahiplerine (27/07/2011)

Tüm E-Tuğra Sertifika Sahiplerine (27/07/2011)
Firmamızın “EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş” olan ticaret unvanı “E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş” olarak değiştirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu gereği bu husus Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, takiben Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Temmuz 2011 tarih ve 7867 sayılı nüshasının 29. sayfasında yayınlanmıştır. 

Bu nedenle, “E-Tuğra Nitelikli Elektronik Sertifika Taahhütnamesi” içerisinde firmamıza ait olan unvan bilgileri de değişen unvana bağlı olarak yine Türk Ticaret Kanunu gereği değiştirilmiştir. 

Buna göre Sayın sertifika sahipleriyle firmamızın önceki unvanı ile imzalanan tüm sözleşmelerin bu sözleşmelerde ki taahhüt ve yükümlülüklerimizin yeni unvanımız içinde geçerli olduğunu, eski metin de ki “EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş” ile yeni metin de ki “E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş” ‘ nin Türk Ticaret Kanununa göre aynı tüzel kişilik olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Kamuoyuna duyulur.

Duyurular